ASOSIASHON AFASIA KÒRSOU  
HOME
AFASIE
NIEUWS
AKTIVITEITEN
LITERATUUR
LID WORDEN
LINKS
 
WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE AFASIE VERENIGING OP CURAÇAO
 
In oktober 1996 werd de Asosiashon Afasia Kòrsou (A.A.K.) opgericht. De doelstelling van de A.A.K. is het welzijn te bevorderen van de persoon met afasie en zijn familie. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd voor genoemde doelgroep en andere aktiviteiten om zodoende het sociale contact te stimuleren. Tevens wordt er voorlichting gegeven aan leden en belangstellenden omtrent afasie.
Het bestuur van de A.A.K. bestaat uit de volgende leden (bestuursjaar 2015):
 
voorzitter Monique Thomson                
ym_thomson_1962@hotmail.com  
5403047
vice-voorzitter
Angel Salsbach                     

8687723
5600805

secretaresse
Marijke Olbino-Schlepers      
5207025
penningmeester
Imelda Belfor                        
8691504
lid
Maria Crestian                       
Crestian.Maria@hotmail.com
6903521
lid
Myrna Lebacks                     
myrnalebacks@gmail.com 
5261763
lid
Manuel Rodrigues Pereira     
jomandro@gmail.com           
8693931
6608822 

 
lid
Margriet Statie                       
                                              
8648451
6666224
lid 

Xiomara Ortega
kennov@live.com

7472205 
5208684
lid Ludwina Mercelina               
ldmerce@hotmailcom                                                  
8680591
5212492

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen
met de voorzitter mevr. Monique Thomson op tel.nr. 8882560 ext 4430, revalidatiecentrum Curacao.
 
Asosiashon Afasia Kòrsou
info@afasiakorsou.org
 
Rekeningnummer MCB  121 721 06
 
Kijk naar Video Nieuwjaarsborrel 5 jan 2014: http://youtu.be/OEiOg9L4QBc
 

 

papiamentu  nederlands
Developed with QwikZite (version 1.12)  Designed by Kuki & Ko